Algemene voorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden Huttendorp Hoorn

Doelgroep
Huttendorp Hoorn is bedoeld voor (basisschool)kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Maximaal 800 kinderen kunnen meedoen aan Huttendorp Hoorn. Hierbij geldt een loting als er meer kinderen zicht inschrijven. Kinderen die voorgaande jaren hebben meegedaan hebben niet automatisch meer recht om dit jaar weer mee te doen.

Leiding
Jongeren die zich willen aanmelden als leiding tijdens Huttendorp Hoorn moeten minimaal 14 jaar en maximaal 25 jaar oud zijn.

Inschrijven en betalen
U kunt op twee manieren inschrijven en betalen:

  1. digitaal, via website www.huttendorphoorn.nl of
  2. als u niet digitaal kunt betalen dan kunt u contant bij wijkcentrum De Zaagtand, Grote Waal of Kersenboogerd tijdens kantooruren van Stichting Netwerk, inschrijven en betalen.

Ook is het mogelijk om met de cultuur strippenkaart te betalen. De inschrijving geldt voor de hele duur van het Huttendorp Hoorn.

De prijs per deelnemend kind bedraagt €27,50.

Annuleren
Wanneer u uw deelname aan Huttendorp Hoorn wilt annuleren, kan dit kosteloos tot uiterlijk vier weken vóór de startdatum. Hierna is de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd. Wel is het mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden. Een annulering dient schriftelijk of via de mail huttendorp@netwerkhoorn.nl bij de administratie van het Huttendorp Hoorn ingediend te worden.

Wijzigingen gegevens
Mochten uw persoonlijke gegevens tussentijds wijzigen, zoals uw telefoonnummer of adres, dan verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk door te geven aan de administratie van het Huttendorp Hoorn via huttendorp@netwerkhoorn.nl.

Algemene voorwaarden Huttendorp Hoorn

Eigen risico
Deelname aan Huttendorp Hoorn is geheel op eigen risico.

Veiligheid
Als uw kind wil huttenbouwen, zorg dan voor dichte schoenen. Sandalen, croccs en slippers zijn te gevaarlijk op het terrein. Tip: voor extra veiligheid zijn er speciale zooltjes beschikbaar: http://veiligevoeten.nl/

Aansprakelijkheid
De organisatie van Huttendorp Hoorn (Stichting Netwerk) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling, beschadiging of vermissing van eigendommen van deelnemers voor, tijdens of na de activiteiten.

Beeldmateriaal
Stichting Netwerk heeft het recht foto's en opnamen te maken van deelnemers en vrijwilligers in Huttendorp en te gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals op de website en eventueel in flyers.

Schade Huttendorp Hoorn
Indien deelnemers schade toebrengen aan eigendommen van Stichting Netwerk (Huttendorp Hoorn) of mensen/organisaties die door Stichting Netwerk worden ingezet dan zal de stichting de schade verhalen op de veroorzaker van deze schade of zijn/haar ouders/verzorgers.

Overige voorwaarden
De overige algemene voorwaarden van Stichting Netwerk zijn van toepassing. Deze zijn te vinden op www.netwerkhoorn.nl

Sponsoren

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Bobbie fonds

Het Huttendorp word mogelijk gemaakt door Stichting Netwerk, het deelnemersgeld en natuurlijke de bedrijven die een bijdrage in geld of natura geven.

Contact

Huttendorp Hoorn
Brechje Munnik
Wijkcentrum De Zaagtand

Sint Eloystraat 106
1624 VW Hoorn

T. 0229-855700
E. info@huttendorphoorn.nl

Routebeschrijving >